جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی و جداول و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی قزوینشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه ۴ دي ۱۳۹۵
۱۹:۵۸:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com