جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای لکه گیری آسفالت سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگانشهرداری محمدیه درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۷ دي ۱۳۹۵
۱۲:۰۶:۴۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com