جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای عملیات لوله گذاری فاز یک مجتمع آبرسانی ماهینشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵
۱۱:۲۸:۲۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com