جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث مخزن ذخیره پساب ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی حیدریهشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۹:۲۲:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com