جستجو
مکاتبه با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه قزویندر خصوص طرح مشکلات مربوط به عدم ابلاغ تعلیق یا پرداخت خسارت پروژه ها در شورای فنی


 

چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶
۰۸:۳۰:۴۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com