جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
شورای اسلامی شهر قزوین امروز علی صفری را به عنوان شهردار قزوین برگزیدند ۹ عضو شورای اسلامی شهر قزوین در نشست غیرعلنی امروز خود رای به شهردار شدن صفری دادند.پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
۱۹:۴۸:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com