جستجو
اخبار مهم < اخبار کوتاه
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی قزوین: بررسی محدوده بافت تاریخی شهرقزوین در کمیسیون ماده ۵
محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه  به ضرورت رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی درحرایم آثار ثبت شده، در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان مقرر گردید در طرح تفصیلی شهر، حرایم اثرهای با ارزش تاریخی ثبت شده  منعکس و ضوابط و مقررات آن ملاک  عمل  قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به تعیین رویکرد های کلی حفاظت و احیای  محدوده های تاریخی _ فرهنگی در تهیه سند واحد بافتهای تاریخی - فرهنگی و تصویب و ابلاغ محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر از شهر های کشور توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، محدوده بافت تاریخی شهر قزوین محدود به بلوار جمهوری اسلامی، خیابان نواب، بلوار مدرس و خیابان عدل، نیز ابلاغ شده است.

اسماعیلی بیان کرد: با توجه به این موضوع که محدوده بافت تاریخی - فرهنگی شهر قزوین در برگیرنده منطقه ۱ شهر و قسمت اعظمی از منطقه ۲ شهر می باشد و مغایرت ضوابط و مقررات مصوب مربوطه با ضوابط و مقررات ملاک عمل، طی تصمیمات اخذ شده در جلسه کمیسیون ماده ۵ مقرر شد موضوع فوق با عنایت به حقوق مکتسبه ایجاد شده از دبیر خانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران استعلام شود.

مدیر شهرسازی و معماری در توضیح محدوده تاریخی - فرهنگی گفت: محدوده تاریخی - فرهنگی به بخش یا بخش هایی از شهر اطلاق می گردد که منعکس کننده ارزش های تاریخی- فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم)، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه زیستی در طول تاریخ است. این محدوده ها به لحاظ ویژگی های شکلی، ساختاری و ارزش های تاریخی فرهنگی از سایر پهنه های شهری متمایز، قابل تشخیص و مستلزم شناسایی هستند.


دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
۰۹:۵۷:۱۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com