جستجو
اخبار مهم < اخبار کوتاه
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین: اداره کل راه آهن در قزوین ایجاد و مستقر شود
قزوین- مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت:در صورت مواققت با راه اندازی و استقرار اداره کل راه آهن در قزوین که از مطالبات اساسی مردم است شاهد تحولی اساسی در حمل و نقل ریلی استان خواهیم بود.

مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به جایگاه بسیار ویژه قزوین در کریدوهای شمالی و جنوبی، ظرفیت های قابل توجه استان، دوخطه کردن راه آهن تهران - قزوین - زنجان، احداث راه آهن قزوین – رشت، قدمت وجود ایستگاه راه آهن و حمل و نقل ریلی در قزوین و همچنین اجرای طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل در قزوین به عنوان اولین شهر کشور، از وزیر خواسته ایم تا برای استقرار و راه اندازی اداره کل راه آهن در قزوین دستور لازم را صادر کند.

حق لطفی تصریح کرد: این کار می تواند زمینه خدمات رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: در نامه به وزیر به سابقه استان اشاره کرده ایم و نکات مهمی را یادآوری کرده ایم تا دلیل موجهی برای این کار باشد.

وی بیان کرد: قزوین پهنه ای کهن و دیرین است که بر راه ابریشم نشسته و شاید تنها شهری باشد که کریدورهای ارتباطی منطقه ای شمال به جنوب و شرق به غرب در دلِ آن به هم رسیده و از میانش می گذرند و این ویژگیِ شاخص حمل و نقلی با پیشینه ی تاریخیِ سترگ و ظرفیت های گوناگون کشاورزی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، طبیعی و زیست بومی آن آمیخته شده و قزوین را به شهری بدل کرده که به آسانی می توان نامش را در سفرنامه ها، رخدادهای مهم تاریخی و دگرگونی های بزرگ سیاسی و اجتماعی ملی و حتی بین المللی مشاهده کرد.

وی یادآورشد: احداث سرای سعدالسلطنه به عنوان بزرگترین کاروانسرای شهری جهان در قزوین تنها نشان کوچکیست از دسترسی ممتاز و ویژگی حمل و نقلی آن در منطقه است و استان قزوین تنها یک درصد از مساحت کشور را شامل می شود ولی رتبه سوم در طول آزاد راهها را در اختیار داشته و همواره در میان پنج استان پر تردد قرار دارد که البته محور تهران – کرج – قزوین به عنوان پر ترافیک ترین مسیر جاده ای کشور شناخته می شود.

حق لطفی اضافه کرد: خوشبختانه در سالهای گذشته با نگاه و سیاست بجا و هوشمندانه ی دولت و وزیر راه و شهرسازی موضوع شهرسازی ریل پایه و افزایش سهم شبکه ریلی از اقتصاد حمل و نقل در دستور کار جدی قرار گرفته و باز هم قزوین که بر شاهراه عبور نشسته از این فرصت بی بهره نمانده و در پی آن دو پروژه ی بزرگ ریلی شامل دوخطه کردن راه آهن تهران – قزوین – زنجان – تبریز و احداث راه آهن قزوین – رشت در آن آغاز شده و به زودی شیرینی این رویدادهای سترگ به کام همگان خواهد نشست.


حق لطفی یادآورشد: در پی سیاست های برنامه توسعه کشور و وزارتخانه مدیران و مسئولین استان قزوین و در راس آنها مطالبه عمومی مردم فرهیخته و آگاه قزوین، سبب شد تا راه و شهرسازی به عنوان متولی امر حمل و نقل در استان، موضوع اجرای طرح توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل (TOD) را در دستور کار جدی قرار داده و به عنوان اولین شهر کشور گام در میدان اجرای آن بگذارد.

وی اضافه کرد: بی گمان همه این دگرگونی و رخدادهای تازه وقتی به بار خواهد نشست که قزوین به عنوان شهری که خود مرکز همه این تحولات است بتواند سکاندار هدایت و راهبرد موضوع حمل و نقل ریلی در منطقه بوده و با توجه به قرار گرفتنش در چهارراه گذارِ بین المللی و همچنین دسترسی بسیار مناسبش به همه شهرهای مجاور، پایه گذار و پیشگام تحقق بخش چشمگیری از آرمانهای ارزشمندی باشد که در حوزه های بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل یکپارچه و شهرسازی ریل پایه در برنامه و اهداف مجموعه ی بزرگ وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده است.

حق لطفی گفت: احداث ایستگاه راه آهن قزوین در اسفندماه سال ۱۳۱۸ که سبب شده به عنوان یک اثر واجد ارزش در فهرست آثار ملی به ثبت برسد دلیل دیگری است که نشان می دهد قزوین شایسته است که با استقرار و راه اندازی اداره کل راه آهن در آن، امکان توسعه هر چه بیشتر آنرا فراهم آورد که قطعا در پی آن با توجه به ظرفیتهای فعلی و وجود راههای پرشمار ارتباطی موجود و در دست احداث، توسعه منطقه ای نیز سهل الوصول تر خواهد بود.

وی اظهارداشت: از وزیر راه درخواست کرده ایم موضوع استقرار و راه اندازی «اداره کل راه آهن قزوین» را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند تا در صورت موافقت شاهد تحولی اساسی در حوزه ی حمل و نقل و باززنده سازی منطقه و ایرانشهرِ قزوین باشیم.


چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
۰۶:۴۴:۵۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com