جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
سخن روززنده یاد دکتر مهدی قالیبافیان پدر بتن ایران
و دو جمله معروف از ایشان؛
اول انسان باش و سپس مهندس
بتن ترکیبی است از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعور


شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
۰۶:۲۴:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com