جستجو
اولین دوره نمایشگاه بین المللی آب، برق و انرژی های نو شهر آفتاب ۹۶

https://www.hezarehinfo.net/235/176/095b3d1e-9c4a-4330-be44-d646436a4bc4.png.tn

 اولین دوره نمایشگاه بین المللی آب، برق و انرژی های نو شهر آفتاب ۹۶
 در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه ۹۶ برگزار می شود.
تاریخ شروع: سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ (۰۲/۱۳/۲۰۱۸)
تاریخ پایان:جمعه ۹۶/۱۱/۲۷ (۰۲/۱۶/۲۰۱۸)
زمان بازدید: ۱۰ الی ۱۷
 وب سایت:cliexpo.ir
تلفن: ۱۰-۸۸۷۱۵۹۰۸
فکس: ۸۸۷۲۶۴۷۸

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۰:۵۳:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com