جستجو
اولین دوره نمایشگاه بین المللی شهر آینده تهران


https://www.hezarehinfo.net/235/176/39c8d0ec-3677-4e26-a2a9-024a2b7ebcbc.jpg.tn
نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی شهر آینده ایران در مساحتی حدود هشت هزار متر مربع برگزار خواهد شد.
 این نمایشگاه قرار است در گروه‌های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل‌ونقل نوین و کنترل ترافیک هوشمند، تجارت الکترونیکی و تکنولوژیهای نوین ساختمان برگزار شود.
 تاریخ شروع:پنجشنبه ۹۶/۱۱/۲۴
تاریخ پایان:یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۷
زمان بازدید: ۱۵ الی ۲۲
 وب سایت:eastgoldengate.com
 تلفن: ۲۵۹۱۷۱۱۲
 فکس: ۰۳۱۳۲۶۰۲۰۰۶

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۰۱:۰۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com