جستجو
ششمین دوره نمایشگاه بین المللی انبوه سازان قزوین ۹۶

https://www.hezarehinfo.net/235/176/ddffcddf-f057-47dc-885a-a9bbea8d62f4.JPG.tn
ششمین دوره  نمایشگاه بین المللی انبوه سازان قزوین ۹۶
در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه ۹۶ برگزار می شود.
تاریخ شروع:سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ (۰۲/۱۳/۲۰۱۸)
 تاریخ پایان:جمعه ۹۶/۱۱/۲۷ (۰۲/۱۶/۲۰۱۸)
 وب سایت:qifc.ir
تلفن:۰۲۸۳۳۳۲۴۵۲۶۲
فکس: ۰۲۸۳۳۶۹۵۹۰۰

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۰۷:۳۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com