جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
عملیات توسعه فاضلاب در سطح شهر قزوینشرکت آب و فاضلاب استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۳۴:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com