جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آبادشهرداری الوند در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
۱۲:۱۶:۵۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com