جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
عملیات اجرایی تکمیل آبنما و بهسازی پروژه های پکیجاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۲۸:۵۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com