جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش ۵ قطعه زمینشهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
۱۸:۵۴:۴۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com