جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
حفظ و نگهداری فضای سبز، تاسیسات حرارتی و برودتی و برقشرکت بهسازان آینده قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
۱۹:۱۸:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com