جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی و نصب ساندویج پانل های سقفی و دیواری سوله صنعتیشرکت البرز دارو د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
۲۰:۲۳:۲۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com