جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
بهره برداری جایگاه CNGشهرداری دانسفهان د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
۱۹:۰۲:۴۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com