جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ایمن سازی ناحیه انتقالی ۲۰ دستگاه پل به وسیله گاردریل سه موج - جمع آوری گاردریل دو موج و تهیه و نصب گاردریل سه موج آزاد راهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۳۵:۲۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com