جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
جدول گذاری معابر سطح شهرشهرداری اسفرورین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۴۹:۵۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com