جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
کابلکشی فیبر نوری مسیر سه راهی الوند - محمدآباد خره و قشلاق مرانلو - بویین زهراشرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۵۵:۳۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com