جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث بخشی از شبکه فاضلاب ، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ پارک شهرک صنعتی لیاشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۵۸:۴۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com