جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث محور سه راهی رحیم آباد - دانسفهان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۲۹:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com