جستجو
عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷ ( نرخ دستمزد نیروی انسانی ، کرایه ماشین آلات و مصالح )يكشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
۱۱:۲۹:۱۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com