جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
مرمت و بازسازی ابنیه فنی حوزه استحفاظی و ایمن سازی و بهسازی چهار نقطه حادثه خیزاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
۱۰:۳۸:۲۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com