جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش تعداد هشت قطعه زمینسازمان همیاری شهرداری های استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
۱۹:۲۳:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com