جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
آسفالت معابر حدودا ۱۰۵۰۰ مترمربعدهیاری داغلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی :  اجرای عملیات عمرانی آسفالت معابر حدودا ۱۰۵۰۰ مترمربع
شرایط : گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند - رتبه ۵ راهسازی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۵۶۸۳۵۵۱۳۴۵۹۴۴۷۱۲ پست بانک / سپرده شرکت در مناقصه ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۵۶۸۳۵۵۱۳۴۵۹۴۴۷۱۲ پست بانک
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه دهیاری - تاکستان - خ امام خمینی (ره) - فلکه ۱۵ خرداد - پشت ساختمان فرمانداری - ساختمان بخشداری مرکزی

يكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
۲۱:۱۹:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com