جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش بخشی از عرصه پلاک ثبتیشهرداری آبیک د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
۲۰:۴۵:۲۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com