جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری جایگاه CNG به اشخاص حقوقیشهرداری آوج در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
۲۰:۵۹:۵۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com