جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای دیوار سنگی زیرگذر روستای یحیی آباداداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۱۶:۴۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com