جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش ماشین آلات سبک، سنگینشهرداری الوند در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
۱۹:۲۱:۰۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com