جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای سقف کاذب با کناف ثابتدانشگاه آزاد اسلامی قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۱۲:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com