جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری تعداد دو قطعه از قطعات زمین های توافقیشهرداری دانسفهان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۰۶:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com