جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش تعداد ۲۰ قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک عظیمیهشرکت تعاونی مسکن شیشه قزوین د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۹:۲۱:۴۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com