جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسازی و روکش آسفالت محور آزادراه قزوین - زنجاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷
۲۱:۴۵:۲۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com