جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل ساختمان و تاسیسات و محوطه سازیاداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
۲۰:۵۰:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com