جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش ماشین آلات سبکشهرداری الوند در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
۱۹:۵۶:۲۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com