جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش یک قطعه زمین به متراژ ۶۰۰ مترمربعشهرداری سگزآباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۳ دي ۱۳۹۷
۱۹:۵۹:۳۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com