جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری املاک مازادمدیریت بانک کشاورزی استان قزوین د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۷
۱۱:۳۹:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com