جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پخش آسفالت سطح شهر بویین زهراشهرداری بوئین زهرا در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۵ دي ۱۳۹۷
۲۱:۰۱:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com