جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای دیوار چینی آجریشرکت البرز دارو در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی :  فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای دیوار چینی آجری پروژه انبار شرکت البرز دارو به صورت دستمزدی در ضخامت های مختلف و ارتفاع متفاوت به مساحت تقریبی ۲۲۵۰ مترمربع در محل کارخانه شرکت واقع در شهر صنعتی البرز استان قزوین
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه - گواهینامه صلاحیت پیمانکار و هر گونه گواهی نامه های دریافتی در حوزه کاری مرتبط - اگهی ثبت شرکت و اساسنامه و روزنامه رسمی و آخرین تغییرات قانونی شرکت و شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت پیمانکار - آدرس دقیق دفتر شرکت پیمانکار با شماره تماس های مربوطه
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
آدرس خرید اسناد : قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان حکمت ۸ شرکت البرز دارو - دفتر مدیریت

دوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
۲۱:۲۱:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com