جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
دوره آموزشی ضوابط ارتقاء پایه صلاحیت خدمات پیمانکاریاطلاعیه فوری:
واحد آموزش انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین با هماهنگی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه استان دوره آموزشی ضوابط ارتقاء پایه صلاحیت خدمات پیمانکاری و نحوه مستند سازی قراردادها در سامانه ساجات را به مدت ۴ ساعت جهت کلیه پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان برگزار می نماید.
برای ثبت نام  در دوره مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸به دبیرخانه انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی استان واقع در قزوین-چهارراه خیام-خیابان بوعلی-جنب سرپرستی شعب بانک کشاورزی-ساختمان ابن سینا مراجعه گردد.
شماره تماس: ۰۲۸۳۳۳۵۷۲۵۰

دوشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۷
۱۹:۵۸:۵۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com