جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن شهر محمدیهشرکت آب و فاضلاب استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۷
۱۲:۳۷:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com