جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث پارک کوی کارمندانشهرداری محمدیه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۴۷:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com