جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش یک دستگاه اسکید لودر



شهرداری رازمیان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
۱۹:۳۹:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com