جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکیسازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
۲۱:۵۱:۳۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com