جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری تعداد نوزده قطعه زمینشهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۲۵:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com