جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش لودر هپکو HWL۶۵شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۴۳:۴۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com