جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش چند قطعه زمین با کاربری های مختلفشهرداری بویین زهرا د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۱۸:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com